Nazywam się Daria Rosińska. Jestem pedagogiem, pedagogiem resocjalizacji, terapeutą pedagogicznym i socjoterapeutą oraz właścicielką Gabinetu Poradnictwa Pedagogicznego i Socjoterapii „Szansa”.
W 2010 roku ukończyłam pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą z tytułem magistra na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Trzy lata później studia podyplomowe o specjalności resocjalizacja z profilaktyką społeczną, a w 2018 – studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej i socjoterapii. Zawsze staram się być o krok przed dziećmi i młodzieżą dlatego permanentnie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w rozmaitych zajęciach, szkoleniach, warsztatach.

Pomysł na otwarcie gabinetu zrodził się po wieloletnich doświadczeniach w pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającą różnego rodzaju trudności (nieśmiałość, agresję, niskie poczucie własnej wartości, deficyty w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz brak asertywności), a także z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia).
Pracę z dziećmi i młodzieżą rozpoczęłam w trakcie odbywania praktyki studenckich, co dało początek mojej pasji. Po zakończonych praktykach pracowałam jako wychowawca w placówkach wsparcia dziennego (Caritas, Ochotniczy Hufiec Pracy) oraz terapeuta chłopca z zespołem Aspergera (Fundacja Agencji Służby Społecznej). Aktualnie jestem specjalistą ds.
wspierania rodzin i pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.
Jestem typem „społecznika”. Uwielbiam pracować z ludźmi i dla ludzi. Moja praca jest moją pasją, co daje mi ogromną satysfakcję. Jest to mój główny motor napędowy do działania.
Mam mnóstwo pomysłów na współpracę z młodymi ludźmi. Lubię łamać schematy, nie poddawać się rutynie i ograniczeniom. Jestem osobą rzutką, kreatywną dla której najważniejsze jest dobro innych.
Moim marzeniem jest danie szansy dzieciom i młodzieży na godne, samodzielne funkcjonowanie w życiu społecznym poprzez rozwiązywanie problemów osobistych, szkolnych, wychowawczych. Szansa kierowana jest również do rodziców – aby dorośli lepiej zrozumieli swoje pociechy oraz problemy z jakimi się zmagają.
Gabinet Poradnictwa Pedagogicznego i Socjoterapii „Szansa” pozwala dzieciom, młodzieży i rodzicom otworzyć się i przepracować sytuacji trudnych. Stworzyłam takie miejsce, w którym rodziny poczują się na tyle swobodnie by poprzez wspólną pracę nad dotyczącymi je problemami terapia zakończyła się sukcesem.

Serdecznie zapraszam do kontaktu.
Rosińska Daria
Gabinet Poradnictwa Pedagogicznego i Socjoterapii „Szansa”