Cennik

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI
ZACHOWANIA
Cennik socjoterapii
 Terapia indywidualna
100 zł = konsultacja wstępna + konsultacja końcowa
500 zł za 10 godzin zegarowych terapii (jedna godzina 50 zł za osobę)
 Terapia grupowa
100 zł = konsultacja wstępna + konsultacja końcowa
500 zł za 20 godzin zegarowych (jedna godzina 25 zł za osobę)

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI POTRZEBAMI
EDUKACYJNYMI
 Indywidualna diagnoza pedagogiczna – 100 zł
 Kolejne spotkanie diagnostyczne – 50 zł
 Zajęcia indywidualne – jedna godzina zegarowa 50 zł za osobę
Aby terapia pedagogiczna była skuteczna powinna opierać się o zasadę ciągłości
i systematyczności.
Rodzic może zapłacić za każdą, pojedynczą godzinę lub wybrać jeden z pakietów:
– pakiet „Mini” – 4 spotkania w miesiącu – 180 zł;
– pakiet „Midi” – 6 spotkań w miesiącu – 270 zł oraz
– pakiet „Maxi” – 8 spotkań w miesiącu – 360 zł.
Rodzic wykupujący pakiet „Mini”, „Midi” lub „Maxi” płaci 45 zł za godzinę.
W celu dostosowania czasu pracy do możliwości dziecka będę modyfikowała czas trwania
terapii, wówczas koszt zostanie dostosowany indywidualnie.

INDYWIDUALNA POMOC W WYKONYWANIU ZADAŃ DOMOWYCH

 Praca domowa – zajęcia w gabinecie – 40 zł za godzinę zegarową za osobę
 Praca domowa – zajęcia w domu dziecka – 50 zł za godzinę zegarową za osobę

ZAJĘCIA, SZKOLENIA, WARSZTATY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ

 Zajęcia, szkolenia, warsztaty – 25 zł za osobę za 1 blok
Zajęcia, szkolenia, warsztaty będą prowadzone w 10 blokach tematycznych:
1. „Tak, potrafię! – trening motywacyjny”
2. „Czy Dzień Wagarowicza musi trwać cały rok? – trening motywacyjny uczniów”
3. „Tak, Nie, Może… – czyli o asertywności”
4. „Nikotyna – legalny narkotyk?”

5. „Alkohol – tylko dla pełnoletnich?”
6. „Stop dopalaczom – profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych”
7. „Jesteś tym co jesz – zaburzenia odżywiania”
8. „Ryzykowne zachowania seksualne młodzieży”
9. „Interaktywny chaos – uzależnienie od komputera i Internetu”
10. „Nerwy do konserwy – agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży”

KONSULTACJE I PORADY DLA RODZICÓW
 Indywidualne konsultacje i porady pedagogiczne – 50 zł za godzinę zegarową